Laborator APM Suceava

I. Prezentare Laborator APM Suceava

Laboratorul are implementat şi menţine un Sistem de Management al calităţii în laborator conform cu SR EN ISO/CEI 17025/2005.

Sediu permanent laboratoare:

- laborator de analize fizico-chimice probe de mediu: monitorizare pulberi fracţiile PM10 şi PM2,5 din aer, metale din pulberi PM10, precipitaţii, ape uzate, deşeuri, levigate din deşeuri, sol .

- staţia de supraveghere a radioactivităţii mediului (S.S.R.M. Suceava), aparţinând Reţelei Naţionale de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (RN.S.R.M.) 

Pentru mai multe informaţii consultaţi fişierul ataşat. 

În afara sediului permanent al Laboratorului APM Suceava:

4 staţii automate de monitorizare a calităţii aerului din cadrul R.N.M.C.A.

Pentru mai multe informaţii consultaţi fişierul ataşat. 

Staţia automată de monitorizare debit de doză gama din aer, amplasată în zona sediului permanent al APM Suceava, str. Bistriţei nr. 1A

- 28 de puncte de monitorizare nivel de zgomot echivalent din mediul urban.

II. Prestări de servicii de laborator contra tarif

Lista de încercări executate şi tarife practicate de Laboratorul APM Suceava [.pdf]

Formular de comandă încercări [.doc]