Laborator APM Suceava

Laboratorul APM Suceava face parte din serviciul Monitorizare şi Laboratoare și are ca atribuții principale:

  • Monitorizarea calității aerului în cele 4 stații de monitorizare aparținând Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului (RNMCA) click aici 
  • Supravegherea radioactivității mediului în cadrul staţiei de supraveghere a radioactivităţii mediului Suceava (SSRM) cu program de 11 ore/zi , una din cele 37 de SSRM care compun Rețeaua Națională de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (RNSRM). Coordonarea ştiinţifică, tehnică şi metodologică a RNSRM este asigurată de Laboratorul Naţional de Referinţă – Serviciul Laborator Radioactivitate (LNR-SLR) din cadrul ANPM. SSRM Suceava realizează supravegherea radioactivității mediului prin intermediul:
    • Programului standard, constând din prelevarea, pregătirea şi măsurarea radioactivităţii beta globale a probelor de aerosoli, depuneri atmosferice, ape de suprafaţă, sol, vegetaţie, după un program zilnic de 11 ore/zi, conform Ordinului M.M.P. nr. 1978/2010 de aprobare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a RNSRM;
    • Programului special de supraveghere a radioactivităţii mediului din zonele cu fondul natural modificat antropic, aprobat anual de ANPM, care include prelevări şi măsurători beta şi alfa globale la probe de mediu (ape de suprafaţă, ape subterane, sol, vegetaţie, sediment de râu), cu frecvență trimestrială, semestrială sau anuală, după caz.
    • Staţiei automate de monitorizare continuă a debitului de doză gamma din aer, amplasată la sediul APM Suceava, str. Bistriței nr. 1A, Suceava, care face parte din Sistemul Naţional de Avertizare/Alarmare pentru Radioactivitatea Mediului (SNAARM), transmițând continuu date orare, în baza de date națională, coordonată de ANPM,  precum și la SSRM Suceava.
  • Monitorizarea calității precipitațiilor în punctul Sediu APM Suceava, în care se efectuează prelevarea zilnică, după caz, și analiza probei săptămânale rezultate prin cumularea probelor zilnice.

Lista încercărilor din laborator, click aici