Contact

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava

Str. Bistriţei nr. 1A, Suceava, Cod 720264

Web site:  http://apmsv.anpm.ro

E-mail:     office[@]apmsv.anpm.ro*

Telefon:    0230 - 51.40.56, 0230 - 51.39.22 

Fax:           0230 -  51.40.59  

Cod fiscal:  4440608

Cont Trezorerie Suceava:   RO51TREZ5915032XXX000289

 

Director Executiv - Maria Madalina SIMINIUC

 

Program de funcţionare APM Suceava

Luni - Joi: 8:00 - 16:30

Vineri:       8:00 - 14:00

              

Funcţionar responsabil cu difuzarea informaţiilor publice: consilier Mihaela Poleacu

Compartimentul Relaţii Publice şi Tehnologia Informaţiei

Telefon: 0230 514056, interior: 114

Petiţiile adresate APM Suceava se pot transmite:

- prin poştă,  la sediul APM Suceava;

- prin poştă electronică, la adresele: office[@]apmsv.anpm.ro*

                                                         relatii.publice[@]apmsv.anpm.ro*

- prin fax, la nr. 0230 514 059

* - adresele de email sunt fara parantezele patrate