ANUNȚ deschidere sesiune de raportare privind generarea şi gestionarea deşeurilor în anul 2018

În vederea raportării electronice a datelor privind generarea şi gestionarea deşeurilor în anul 2018,

începând cu data de 28.01.2019, s-a deschis în SIM  sesiunea 2018  a aplicaţiei Statistica deşeurilor.

 

Conform prevederilor Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, art.49, producătorii și deținătorii de deșeuri, comercianții și brokerii, operatorii economici care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor, precum şi operatorii staţiilor de epurare orăşeneşti şi industriale (industriile alimentară, hârtie, textilă şi pielărie), sunt obligaţi ca, până la data de 31 martie 2019 ,  să transmită autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului datele şi informaţiile privind generarea şi gestionarea deşeurilor în anul 2018 pentru fiecare punct de lucru din judeţul respectiv, atât pe suport de hârtie cât şi electronic.

 

Vă atenționăm că sunt deschise în SIM:

 • Baza de date aferentă aplicației Ambalaje, sesiunea 2017;
 • Baza de date aferentă aplicației Uleiuri uzate, sesiunea 2017.

 

Informaţii suplimentare cu privire la modul de înregistrare /raportare a datelor în aplicaţia Statistica deşeurilor se pot obţine de la Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu, domeniul Deşeuri din APM Suceava, tel 0230 514056.


Descriere

Principalele activităţi desfăşurate în cadrul Compartimentului Deşeuri şi Substanţe Chimice Periculoase, Sol şi Subsol, domeniul Deşeuri:

 • Monitorizează implementarea legislaţiei de mediu în domeniul gestionării deşeurilor, la nivel judeţean;
 • Înaintează rapoarte către ARPM şi ANPM privind acţiunile de implementare a legislaţiei referitoare la gestionarea deşeurilor la nivel judeţean;
 • Elaborează rapoarte privind starea mediului la nivel judeţean, pe domeniul gestionarea deşeurilor;
 • Asigură suportul tehnic pentru elaborarea actelor de reglementare, pe domeniul propriu de activitate, şi participă la vizite de amplasament;
 • Asigură suportul tehnic pentru elaborarea răspunsurilor la sesizări, reclamaţii, întrebări din partea presei, pe domeniul propriu de activitate;
 • Asigură suportul tehnic şi participă la activităţi de informare şi conştientizare, pe domeniul propriu de activitate;
 • Participă la controale tematice, la solicitarea GNM;
 • Asigură suportul tehnic pentru fundamentarea planurilor de acţiune în domeniul gestionării deşeurilor;
 • Participă în programe şi proiecte naţionale şi internaţionale în domeniul gestionării deşeurilor;
 • Colaborează la elaborarea şi monitorizarea planurilor judeţene de gestionare a deşeurilor;
 • Emite avizul de împrăştiere a nămolului conform legislaţiei în vigoare privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură;
 • Aprobă planurile elaborate de operatorii economici în vederea eliminării echipamentelor care conţin sau sunt contaminate cu PCB;
 • Identifică operatorii economici care trebuie să raporteze date şi informaţii referitoare la gestionarea deşeurilor şi asigură instruirea acestora;
 • Colectează, validează şi prelucrează date şi informaţii referitoare la gestionarea deşeurilor, conform cerinţelor legale în vigoare, pe următoarele domenii:

a)     generarea şi gestionarea deşeurilor municipale şi industriale

b)     deşeuri de ambalaje

c)     deşeuri de echipamente electrice şi electronice (DEEE)

d)     vehicule scoase din uz (VSU)

e)     deşeurilor de baterii şi acumulatori

f)      echipamente cu PCB / PCT

g)     uleiuri uzate

h)     nămoluri de la epurarea apelor uzate orăşeneşti

i)      depozitarea deşeurilor

j)      incinerarea deşeurilor

k)     transportul deşeurilor pe teritoriul României.