Descriere

Tipurile de ecosisteme din judeţul Suceava sunt condiţionate de formele de relief variate şi de elementele pedo-climatice, dispunându-se etajat, dinspre zona de podiş spre cea munte.

Ecosisteme forestiere. Având în vedere preponderenţa reliefului înalt, ponderea maximă a habitatelor o constituie pădurile, care reprezintă o resursă naturală importantă a judeţului.

Pajiştile alpine se întâlnesc la peste 1600 m în munţii Călimani, Suhard, Giumalău şi Barnar. În Rarău, ele coboară până la 1500 m. Pajiştile alpine sunt caracteristice în locurile cu iarnă mai lungă de şase luni şi cu precipitaţii abundente, de peste 1200 mm. Ele se dezvoltă pe un areal discontinuu, insular, în două etaje: unul alpin propriu zis şi altul subalpin (Popp N. ş.a, 1973).

Turbării şi mlaştini. În zona coniferelor se intercalează turbăriile cu Sphagnum din bazinul Dornelor (Poiana Stampei, Coşna) şi de la Şarul Dornei, cunoscute sub numele de tinoave. Sunt turbării înalte, căci sunt instalate în depresiune la altitudini de 900- 1000 m.

Ecosisteme de luncă. Intrazonal, în şesurile Siretului, Sucevei şi Moldovei, de la ieşirea din munte a acestor râuri, apare o asociaţie de plante higrofile lemnoase (salcie, plop, arin) sau ierboase (rogoz, pipirig, izmă, piciorul cocoşului, coada calului).  Merită menţionat situl de importanţă comunitară, din reţeaua ecologică Natura 2000, Lunca Zamoştea.

Ecosisteme acvatice,pot fi diferenţiate după cinetica apei în două grupe majore: curgătoare care reprezintă mediul lotic (pâraie, râuri) şi stagnante (lacuri, bălţi, mlaştini, etc.), care reprezintă mediul lentic.

Apele curgătoare  sunt sisteme ecologice deschise la ambele capete, în care fluxul de materie şi energie suferă mari oscilaţii, deci au un grad foarte redus de autarhie, fiind populate cu o biocenoză nesaturată. Ele sunt alimentate de izvoare şi de ape meteorice.

Apele stătătoare sunt ecosisteme cu grade diferite de integralitate, în funcţie de componenţa biocenozelor care le populează şi de condiţiile de mediu. Spre deosebire de cele curgătoare, apele stătătoare au o viaţă proprie, un oarecare grad de autonomie.

 

Documente atasate:   Ecosisteme_Suceava