Informaţii generale

 

Atribuţii, responsabilităţi şi competenţe:

 

  1. monitorizează implementarea legislaţiei referitoare la autorizarea proiectelor şi activităţilor cu impact asupra mediului la nivel judeţean;
  2. monitorizează la nivel judeţean cheltuielile anuale de protecţia mediului rezultate din investiţiile derulate, în conformitate cu programele de conformare;
  3. realizează în colaborare cu GNM controlul conformării instalaţiilor/activităţilor IPPC pentru care au fost emise autorizaţii integrate de mediu;
  4. coordonează organizarea la nivel local a bazelor de date referitoare la evidenţa avizelor, acordurilor, autorizaţiilor de mediu ;
  5. constată neconformităţile cu actele de autorizare emise, la sesizarea GNM, şi adoptă măsurile legale;
  6. colaborează cu Garda de Mediu în vederea verificării respectării cerinţelor din actele de reglementare.