Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul Balastiera Oniceni 2, propus a fi amplasat in com. Forăşti, titular SC DFD CONIMPEX SRL Paşcani.

Agentia pentru Protectia Mediului Suceava  anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si/sau de evaluare adecvata, pentru proiectul Balastiera Oniceni 2, propus a fi amplasat in com. Forăşti, titular SC DFD CONIMPEX SRL Paşcani.

Proiectul deciziei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava, str. Bistritei nr.1A in zilele de luni - vineri, intre orele 8 – 15 precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmsv.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de incadrare până la data de 3.09.2010. (in termen de 8 de zile de la data afişării anunţului).

 

Data afisarii anuntului pe site:  26.08.2010