Agentia pentru Protectia Mediului Suceava

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

ANUNȚ IMPORTANT!

Având în vedere atenționarea Departamentului pentru Situații de Urgență, precum și Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, cu privire la adoptarea de măsuri pentru a preveni răspândirea infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2, vă comunicăm următoarele:

Începând cu data de 12.03.2020, activitatea cu publicul, la sediul instituției, se suspendă pe toată perioada stării de urgență. 

Depunerea documentelor, respectiv ridicarea documentelor de către persoanele fizice și juridice se va face numai prin e-mail sau fax.

Plata tarifelor aferente derulării procedurilor se va realiza în contul Agenției pentru Protecția Mediului Suceava deschis la Trezoreria Municipiului Suceava.

Pentru informații suplimentare, vă recomandăm să contactați direcțiile de specialitate prin telefon sau email.

Persoanele fizice și juridice se pot adresa instituției, prin telefon/fax, în scris, sau prin e-mail la următoarele adrese:

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SUCEAVA

str. Bistriței nr.1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro

Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Cod fiscal:  4440608

Pentru Persoane Juridice: Cont RO51TREZ5915032XXX000289 Trezoreria Suceava  

Pentru Persoane Fizice: prin Poșta Română (mandat poștal) indicând contul de la Trezoreria Suceava - Cont RO51TREZ5915032XXX000289

Consiliul Județean Suceava a depus documentația pentru emiterea autorizaţiei integrate de mediu pentru “Depozitul ecologic Pojorâta”  încadrat conform prevederilor Anexei 1, punctul 5.4Depozitele de deşeuri, astfel cum sunt definite la lit. b) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, care primesc peste 10 tone de deşeuri pe zi sau cu o capacitate totală de peste 25.000 de tone, cu excepţia depozitelor pentru deşeuri inerte. Documentația a fost inregistrata cu nr.13775/22.10.2019. 

ATENȚIE!

Datorită unor probleme legate de serviciul YAHOO MAIL este posibil ca unele mesaje transmise de instituția noastră către dumneavoastră să fie livrate cu intârziere, de aceea vă recomandăm să folosiți alte adrese de email în relația cu ANPM și APM Suceava, respectiv la înregistrarea în Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM) pentru efectuarea raportărilor conform obligațiilor legale.

 

https://www.youtube.com/watch?v=CfYyCC3CHmI

https://www.facebook.com/directiageneralaanticoruptie/  

 

„Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”- cod SIPOCA 35

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava a fost înfiinţată la 1 august 1990 potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 983/1990 şi Ordinului Ministerului Mediului nr. 11/1990.

În prezent, este organizată şi funcţionează în conformitate cu prevederile Hotarârii de Guvern nr.1000 din 17 octombrie 2012 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate în subordinea acesteia.

APM Suceava este instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţată de la bugetul de stat.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava îndeplineşte, la nivel judeţean, atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, respectiv: implementarea politicilor, strategiilor şi legislaţiei în domeniul protecţiei mediului la nivel judeţean.

Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului emit acte de reglementare în domeniul protecţiei mediului, în conformitate cu competenţele atribuite de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, prevăzute în legislaţia în vigoare.

 

Pentru consultarea documentelor care au fost publice anterior anului 2014,
va rugam sa solicitati o cerere la adresa de e-mail: arhiva[@]anpm.ro