Back

Anunț public privind decizia etapei de încadrare -Construire unitate de mică industrie pentru fabricarea de elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții, amenajări exterioare, împrejmuire, racorduri și branșamente utilități

 

Agenția pentru Protecția Mediului Suceava anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire unitate de mică industrie pentru fabricarea de elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții, amenajări exterioare, împrejmuire, racorduri și branșamente utilitățipropus a fi amplasat în municipiul Vatra Dornei, str. Roșu, județul Suceava, titular SC GENERAL INVEST TEAM SRL din sat Dealu Negru, comuna Călățele, nr. 594B, județul Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Suceava din mun. Suceava, str. Bistriței nr. 1A, jud. Suceava în zilele de luni - joi, între orele 8 – 15 și vineri, între orele 8 – 13, precum și la următoarea adresă de internet http://apmsv.anpm.ro.

Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 22.01.2020 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).

Data afișării anunțului pe site: 13.01.2020